072-5669116

Eigen woning forfait en Wet Hillen

Eigen woning forfait en Wet HillenSinds 1 januari 2005 geldt de Wet Hillen. Deze wet houdt in dat de bijtelling op uw inkomen uit hoofde van het eigenwoning forfait niet hoger is, dan de kosten die voor de woning in aftrek worden gebracht. Voor wie zijn hypotheek grotendeels heeft afgelost is verder aflossen vaak aantrekkelijk. Bedraagt het eigenwoning forfait voor een huis bijvoorbeeld € 2.000 en is de hypotheek gelijk aan nul, dan hoef je het eigenwoning forfait niet bij te tellen. Je maakt dan gebruik van de aftrekpost wegens geen of geringe hypotheekschuld.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Het kabinet heeft in december 2011 besloten dit percentage met maar liefst 10% te verhogen. Het kabinet gaat er hierbij van uit dat de waarde van de woningen gemiddeld met 10% zijn gedaald t.o.v. het voorgaande peiljaar. Een verhoging van het percentage met 10% was dus noodzakelijk om de totale inkomsten voor de overheid gelijk te houden. Het is bekend dat woningen de laatste jaren gemiddeld in waarde zijn gedaald, maar gemeenten wringen zich in allerlei bochten om de WOZ-waarde relatief hoog te houden. Een daling van 10% van de WOZ-waarde van een woning is dan ook zeer onwaarschijnlijk. Het gevolg is dat de bijtelling uit hoofde van het eigenwoning forfait per saldo omhoog zal gaan. Daarmee wordt het steeds interessanter om gebruik te maken van de Wet Hillen.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte