072-5669116

BIK met terugwerkende kracht afgeschaft

De op Prinsjesdag 2020 aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt nu al afgeschaft. In plaats daarvan wordt de premie AWf met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd.

Wat is de BIK?

De Baangerelateerde Investeringskorting was onderdeel van het Belastingplan 2021. Via deze tijdelijke korting moesten ondernemingen gestimuleerd worden om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Maar de Europese Commissie zal de regeling niet op tijd goedkeuren. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken.

Waarom helemaal afschaffen?

De kans is groot dat de regeling niet op tijd wordt goedgekeurd door de Europese Commissie en dan gezien wordt als ongeoorloofde staatsteun. Dat zou betekenen dat alle steun terugbetaald moet worden, eventueel zelfs mét rente. Dit is een te groot risico, dus heeft het kabinet besloten om het vrijgekomen budget op een andere manier in te zetten.

En nu?

Je kan dus als ondernemer geen aanspraak meer maken op de BIK. Toch wil het kabinet bedrijven juist nu stimuleren om investeringen te doen. Dat is goed voor het herstel van de economie. Het kabinet heeft voorgesteld om het vrijgekomen bedrag in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Waarom verlaging premie Algemeen Werkloosheidsfonds?

Door het verlagen van de loonkosten voor alle werkgevers, houden bedrijven meer geld over om te investeren. Deze verlaging zorgt ook voor het behoud van banen. Het voorstel om de premiepercentages te verlagen met 2,36%-punt is inmiddels definitief. Het lage tarief gaat van 2,70% naar 0,34% (o.a. voor vaste arbeidscontracten) en het hoge tarief gaat van 7,70% naar 5,34% (voor flexibele arbeidscontracten). De verlaging geldt tot het einde van 2021.

Zijn er nog andere opties?

Heb jij met het vooruitzicht van de BIK al een grote investering gedaan? Dan zijn er wellicht nog andere opties om een deel van die investering terug te krijgen. Denk daarbij aan de WBSO, de energie-investeringsaftrek (EIA), de MIA of de KIA. Meer over het afschaffen van de BIK en de andere regelingen lees je in dit artikel van de RVO: BIK ingetrokken: gevolgen en mogelijke alternatieven.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig of kom je er niet uit? Dan staan wij bij BG natuurlijk altijd voor je klaar!

26-09-2023

Prinsjesdag Special 2023

Lees verder
30-06-2023

Nieuwe regels wegwerpplastics: werkbaar of niet?

Lees verder
05-06-2023

Welkom nieuwe collega! Deel 2- sociaal

Lees verder
Blijf op de hoogte