072-5669116

Erfbelasting of successiebelasting

Als er een iemand overlijd, denk je niet meteen aan de belastingdienst. Maar als er vermogen of andere bezittingen nagelaten worden, moet er aangifte van erfbelasting of successiebelasting gedaan worden.

Schenken bij leven

Misschien niet iets waar je vaak bij stilstaat, maar het kan heel interessant zijn om "bij leven" al te schenken. Jaarlijks kun je de vrijstellingen benutten en zo veel erfbelasting besparen. Vind je het moeilijk om een gesprek hierover aan te gaan met je naasten? Wij helpen je graag!

Belasting na overlijden

Na het overlijden van een dierbare moet er een balans worden opgemaakt van zijn bezit en vermogen. Als er vermogen of andere bezittingen nagelaten worden, moet je een aangifte erfbelasting of successiebelasting indienen. Een nogal lastig klusje, zeker omdat je na een overlijden vaak emotioneel geraakt bent en je hoofd er niet naar staat. Wij begeleiden dit graag. Niet alleen omdat wij minder persoonlijk betrokken zijn bij het verlies, maar ook omdat wij de spelregels kennen. Bijvoorbeeld voor de waardering van onroerend goed, aandelen en ander vermogen.

Vaak vragen wij uitstel aan voor het definitief indienen van de aangifte erfbelasting of successiebelasting. Het kost meestal meer tijd dan je denkt om alle belanghebbenden en alle gegevens te verzamelen. En dit is nou geen zaak die je gehaast wilt afhandelen. Kortom, een vervelende situatie waarbij wij je graag deskundig en oprecht van dienst zijn.

Blijf op de hoogte