072-5669116

Belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht

Ondernemers die personeel in dienst hebben, krijgen vanaf 2014 met de nodige wijzigingen in het arbeidsrecht te maken. Hier een overzicht van wat er - waarschijnlijk - gaat veranderen.   

1. Nieuwe ziektewet
Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Hierbij wordt ook teruggekeken. Je kunt worden doorbelast als je vanaf 2012 flexwerkers in dienst had waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband. Hoeveel je dat gaat kosten is afhankelijk van het aantal mensen dat je in dienst had.  

2. Werknemer krijgt sneller recht op contract voor onbepaalde tijd
In de huidige situatie mag je een medewerker maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden. Dit binnen een periode van 36 maanden en met een tussenperiode van drie maanden plus een dag. Waarschijnlijk wordt dat vanaf 1 juli 2014 drie contracten in een periode van 24 maanden, met een tussenperiode van zes maanden, plus een dag. 

3. Geen proeftijd meer in tijdelijke contracten
In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden afgesproken. Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2014                                                         

4. Concurrentiebeding vervalt voor tijdelijke contracten
In een tijdelijk arbeidscontract mag geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. De gedachte hierachter is om werknemers in staat stellen na ontslag toch bij de concurrent aan de slag te kunnen gaan, zodat ze wellicht sneller een baan vinden. Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2014. 

TIP: Wordt een tijdelijk contract stilzwijgend verlengd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Neem er dan al wel een bepaling in op dat bij overgang in een contract voor onbepaalde tijd wel een concurrentiebeding van toepassing is. De strekking van het beding moet dan ook al duidelijk zijn. 

5. Uitzendbeding verdwijnt
Maak je regelmatig gebruik van uitzendkrachten? Zij krijgen op een gegeven moment - waarschijnlijk na anderhalf jaar - ook recht op een 'normaal' tijdelijk contract. Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2014.

6. Verplichte ontslagroute
Bij verplicht ontslag kan je nu nog kiezen of je afscheid neemt van de werknemer via het UWV of de kantonrechter, ongeacht de reden. Vanaf  1 juli 2015 verlopen ontslagaanvragen waarschijnlijk vanwege bedrijfseconomische redenen standaard via het UWV en ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter. 

7. WW wordt korter
De maximale termijn voor een WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van maximaal 38 maanden (drie jaar en twee maanden) tot maximaal twee jaar. 

8. Reguliere (ongelimiteerde) ontslagvergoeding verdwijnt
Er komt een maximum ontslagvergoeding - nieuwe naam: 'transitievergoeding' - van € 75.000 (of een jaarsalaris voor wie meer dan dit bedrag per jaar verdient).

Bron: De Zaak

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte