072-5669116

Wijzigingen btw 2012 en 2013

Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Het is niet toegestaan om vooruit te factureren om zo nog het lagere tarief in rekening te kunnen brengen. De hoofdregel is dat het btw-tarief geldt van het moment dat de prestatie, de levering van goederen of het verrichten van een dienst, plaatsvindt. Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt is niet van belang. Er is slechts één uitzondering op deze regel. Bij nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum na 30 september 2012 mogen alle termijnen (tot uiterlijk 1 oktober 2013) toch met 19% btw gefactureerd worden.

Vanaf 2013 zijn er nieuwe btw-factureringsregels die voor de hele Europese Unie gelden. Voor een deel past Nederland deze regels al toe. Het betreft de volgende regels:

  • Elektronisch factureren wordt nog makkelijker. Voor de e-facturen ben je vrij in de keuze van de (digitale) technologie. Bij de keuze moet je alleen wel garanderen dat de factuur origineel, betrouwbaar, leesbaar en niet te vervalsen is.
  • Vanaf 2013 mogen voor bedragen tot € 100 eenvoudige facturen worden uitgeschreven. Dit mag ook als het gaat om een aanvullend document op een oorspronkelijke factuur, zoals een creditnota. Er hoeven in die situaties minder gegevens op de factuur te staan. Dit geldt echter niet bij grensoverschrijdende facturering.
  • Niet echt geheel nieuw maar een aanscherping is dat er in sommige gevallen extra gegevens op de factuur opgenomen moeten worden. Bijvoorbeeld als de btw is verlegd naar de afnemer of als de factuur is opgesteld door de afnemer (self billing). Ook bijzondere regelingen zoals de margeregeling en de reisbureauregeling moeten worden vermeld.
  • Doe je als ondernemer zaken over de grens, dan moet in principe een factuur uitgereikt worden die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar de goederenlevering of de dienst belast is. Echter, de Nederlandse factureringsregels blijven van toepassing als de btw-schuld is verlegd naar de afnemer. Deze regel geldt ook voor leveringen en diensten die volgens de EU-regels buiten de EU belast zijn.

Constateert de belastingdienst dat er onjuiste facturen zijn uitgereikt, dan kan dit een boete van maximaal € 4.920 tot gevolg hebben.
 

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte