072-5669116

Eerste kamer stemt in met Wet Werk en Zekerheid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk  en Zekerheid. Deze wet geeft tijdelijke werknemers meer rechten. 

De maatregelen in deze wet zijn bedoeld om een tweedeling tussen vaste en tijdelijke werknemers tegen te gaan. En om te zorgen voor meer doorstroming op de arbeidsmarkt. Zo wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs in een periode van 3 jaar ingekort tot 24 maanden. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2016. Andere maatregelen gaan al in op 1 januari of of 1 juli 2015.                            

Enkele maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid die belangrijk zijn voor werkgevers:

Vanaf 1 januari 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden, ongeacht de cao. Ook in een aansluitend contract mag geen proeftijd staan.  Bij opvolgende contracten moet je de werknemer vanaf 1 juli 2015 na 2 jaar (dat is nu na 3 jaar) een vast dienstverband aanbieden.

Vanaf 1 juli 2015 geldt er ook een vaste route voor ontslag: ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via UWV.  Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 

Vanaf 1 juli 2015 is het ook verplicht om bij ontslag een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor scholing voor bijvoorbeeld een andere baan of beroep. Voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste 2 jaar in dienst is geweest.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte