072-5669116

Waadi gewijzigd

Per 1 juli is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) gewijzigd. Enkele jaren geleden is deze wet ingevoerd om uitzendkrachten te beschermen tegen malafide uitzendbureaus. De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen als ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit vanaf 1 juli 2012 registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (bijv. uitzendbureaus en payrolling bedrijven) als voor ondernemers die dit niet bedrijfsmatig doen. Niet bedrijfsmatig wil zeggen dat het ter beschikking stellen van personeel niet tot de kernactiviteit van het bedrijf behoort.

Als aan de registratieplicht niet voldaan wordt, dan riskeert het uitlenend bedrijf een boete van € 12.000 per arbeidskracht, die bij herhaling zelfs kan oplopen tot € 76.000. Ook het inlenende bedrijf is in dat geval een boete verschuldigd!

Leen je personeel in, dan is het van belang dat je vooraf nagaat of het uitlenend bedrijf zich heeft geregistreerd bij de KvK. Mocht je incidenteel personeel ter beschikking stellen, dan raden wij je aan om zo snel mogelijk de inschrijving in het handelsregister aan te laten passen.
 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte