072-5669116

Top 8 Eindejaarstips 2020

Het hele jaar hebben corona, de maatregelen en de steunpakketten voor ondernemers het fiscale nieuws beheerst. We doen ons uiterste best om dit allemaal zo goed mogelijk voor jullie in te richten en te communiceren. Maar zo tegen het einde van het jaar willen we jullie traditiegetrouw ook nog wat andere tips meegeven. We hebben een top 8 gemaakt van onze Eindejaarstips 2020.

1. Volg een (beroepsgerichte) opleiding in 2021

Ben je van plan om een beroepsgerichte opleiding of studie te volgen, schrijf je dan nu in! In 2020 en 2021 kan je de kosten nog opvoeren als bedrijfskosten of aftrekken van je inkomstenbelasting. De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt vanaf 1 januari 2022 en wordt dan vervangen door een subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Let op: wil je de kosten opvoeren als bedrijfskosten, dan moet het gaan om het ‘op peil houden van je kennis’ en niet om omscholen of iets dat buiten jouw vakgebied ligt. Dus wil je als bloemist een cursus Italiaans volgen, dan kan je dit niet opvoeren als bedrijfskosten.

2. Vervroeg de aanschaf van een (bedrijfs-) pand

Aangezien de overdrachtsbelasting in 2020 voor niet-woningen nog 6% bedraagt, is het wellicht slim om een investering in onroerend goed nog dit jaar te doen. Per 2021 gaat dit tarief met 2% omhoog naar 8%. Ook bij de aankoop van een woning geldt voor bedrijven vanaf 2021 een tarief van 8%. Op deze manier wil het kabinet het beleggen in woningen door bedrijven afremmen.

Let op: Een stijging van 2% lijkt misschien niet veel, maar het betekent wel dat de af te dragen overdrachtsbelasting met 33,3% toeneemt.

3. Optimaliseer de planning van je investeringen

Ben je van plan om binnenkort flinke investeringen te doen? Dan loont het om uit te zoeken of je die vóór 31 december 2020 nog moet doen of (gedeeltelijk) doorschuiven naar 2021. Het spreiden van grote investeringen over twee jaar levert meestal een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dus meer voordeel op. De investering moet minimaal € 2.400 per jaar zijn, anders geldt er geen aftrek. Het percentage aan aftrek is in 2020 het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 58.238. Om de aftrek ook daadwerkelijk in de aangifte inkomstenbelasting 2020 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2020 óf er moet voldoende (minimaal 25%) aanbetaald zijn.

4. Maak gebruik van de BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt per 2021 ingevoerd en geldt al voor investeringen vanaf 1 oktober 2020. De BIK wordt verrekend met de loonheffing en staat dus alleen open voor bedrijven met personeel. Via de BIK kan je 3,9% van investeringen tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag mag je van het meerdere 1,8% verrekenen. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500. De BIK mag je combineren met andere  investeringsregelingen zoals de KIA.

Tip: Heb je na 1 oktober 2020 een grote investering gedaan die nog niet afbetaald is? Zorg dan dat je de laatste termijn pas betaalt in 2021, zodat je gebruik kunt maken van de BIK!

5. Let op de vakantiedagen

Als werkgever ben je verplicht de vakantiedagen van werknemers te registreren. Daarbij moet je een verschil maken tussen de wettelijke vakantiedagen (bij fulltime dienstverband 20 dagen per jaar) en de bovenwettelijke vakantiedagen (extra dagen overeengekomen in het contract of de CAO). De wettelijke vakantiedagen vervallen na een half jaar, dus vakantiedagen van 2020 vervallen per 1 juli 2021. Vakantiedagen moeten bij opnemen als eerste afgeboekt worden van de wettelijke vakantiedagen. Zorg dat je dit onderscheid duidelijk maakt in je administratie en naar je werknemers toe!

6. Wet DBA: situatie op de werkvloer is bepalend

De situatie met het inhuren van ZZP-ers blijft ingewikkeld. Om te zorgen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie, wordt vaak een clausule opgenomen in het contract. Zo hoef je als werkgever geen loonbelasting, verzekeringen en vakantiegeld te betalen en kan de ZZP-er zijn recht op bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek behouden. Helaas blijkt dat nu niet voldoende te zijn. De Hoge Raad heeft bepaald dat de situatie op de werkvloer leidend is en niet wat er in het contract staat. Check dus de situatie binnen jouw onderneming, want dit kan vervelende gevolgen hebben voor zowel de opdrachtgever als de ZZP-er.

7. Arbeidsongeschikte werknemer brengt hoge kosten mee

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, is een vervelende situatie voor beide partijen. Als werkgever word je niet alleen geconfronteerd met het gemis van een medewerker, maar ook met hoge kosten. Check daarom altijd of deze kosten te verhalen zijn op een derde. Bijvoorbeeld in het geval van een verkeersongeval bestaat de kans dat je het nettoloon, de vakantietoeslag, de variabele beloningen en de kosten van de re-integratie kunt verhalen.

8. Benut de mogelijkheden binnen de WKR

De vrije ruimte binnen de WKR is in 2020 eenmalig verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% en over het meerdere 1,2%. De vrije ruimte wordt in 2021 weer verlaagd: over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte 1,7% en over het meerdere 1,18%. Kijk dus of je dit jaar nog iets extra’s kunt doen voor je werknemers. Houd daarbij wel altijd rekening met het gebruikelijkheidscriterium en het noodzakelijkheidscriterium. Vergoedingen vallen alleen onder de vrije ruimte als ze gebruikelijk zijn (niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is) en noodzakelijk zijn (dat wil zeggen: zonder meer nodig zijn om het werk goed uit te oefenen). Dus een Ipad voor een chef-kok valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Tip: Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid (dus bijvoorbeeld niet voor een stagiair) en het telt wel mee voor het totaal in de vrije ruimte.

14-02-2022

NOW 8 nu aan te vragen

Lees verder
14-02-2022

Compensatie voor box 3 heffing?

Lees verder
10-02-2022

Regel de inschrijving van jouw UBO’s vóór 27 maart 2022!

Lees verder
Blijf op de hoogte