072-5669116

Sectorprognoses 2014 naar boven bijgesteld


De Rabobank heeft de groeiverwachting voor 2014 voor bijna alle sectoren (behalve voor de gezondheidszorg) naar boven bijgesteld. Het bedrijfsleven profiteert van het onverwacht snelle herstel van de Nederlandse economie. De beste vooruitzichten zijn er voor de exportgerichte sectoren industrie, groothandel en transport. Maar ook op de binnenlandse markt staan steeds meer signalen op groen.

Breder draagvlak
De economische groei krijgt een breder draagvlak, want niet alleen het uitvoervolume neemt toe, maar ook de bedrijfsinvesteringen groeien weer. Hoopvol voor ondernemers is het verminderde pessimisme onder consumenten in de afgelopen maanden. Per saldo neemt de economische activiteit dit jaar naar verwachting met 1% toe ten opzichte van vorig jaar.

Ontwikkelingen verschillen per sector
De sectoren industrie, groothandel en transport hebben dus profijt van de aantrekkende economische groei bij belangrijke handelspartners. Daarnaast profiteren zij van de toename in bedrijfsinvesteringen en de verbeterde stemming in de verschillende eindmarkten in Nederland. In het wegtransport lijken vraag en aanbod ook meer in evenwicht te komen. Voor de bouw is 2014 een overgangsjaar naar groei. Vanaf 2015 trekt de bouwproductie naar verwachting weer aan.

In de detailhandel hebben niet alleen de economische ontwikkelingen, maar ook het veranderende consumentengedrag en de technologische ontwikkelingen gezorgd voor fundamentele veranderingen. Na een aantal mindere jaren, neemt de vraag in de horeca en recreatie in 2014 weer licht toe, met name door toenemende zakelijke bestedingen. De zakelijke dienstverlening kan in 2014 profiteren van de toename van de bedrijvigheid in andere sectoren. Vooral de uitzendbureaus en de bedrijven in de ICT-dienstverlening plukken hier al de vruchten van.
 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte