072-5669116

Publiceer je jaarrekening op tijd!

Onder het nieuwe BV-recht is bepaald dat in situaties waarbij de bestuurder tevens aandeelhouder is, de ondertekening van de jaarrekening tevens goedkeuring van de jaarrekening betekent. Hierdoor wordt de publicatietermijn met twee maanden verkort en zullen de publicatiestukken uiterlijk 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar bij het Handelsregister moeten zijn. Dat betekent voor veel BV’s uiterlijk op 8 december 2013. Wil jij een langere publicatietermijn van 13 maanden? Dat is alleen mogelijk als dat in de statuten van de BV is bepaald.

Bij te laat publiceren kunnen de gevolgen best pittig zijn. De Belastingdienst kan (nadat zij hierover is geïnformeerd door de Kamer van Koophandel of door derden) als uitvoerder van de Economische Controle Dienst de BV een boete opleggen. Daarnaast zal bij een mogelijk faillissement de curator de bestuurder van de BV aanspreken op een onbehoorlijke taakvervulling. In juli 2013 heeft de Hoge Raad hierover een belangrijke uitspraak gedaan: "Als er niet tijdig wordt gepubliceerd wijst dit erop dat het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld". Het gevolg hiervan is de omdraaiing van de bewijslast, waardoor het bestuur van de BV moet bewijzen dat zij haar taak wel behoorlijk heeft uitgevoerd.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte