072-5669116

Prinsjesdag 2020

Dit jaar hebben we een Prinsjesdag gehad zoals nooit tevoren. Met veel minder publiek, zonder Gouden Koets en voor het eerst in ruim 100 jaar niet in de Ridderzaal. Maar toch was er minder aandacht voor Prinsjesdag en de miljoenennota dan andere jaren. De opleving van Corona en de aangescherpte maatregelen overschaduwden het Prinsjesdagnieuws.

Wij willen Prinsjesdag 2020 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nemen we je in dit artikel mee langs het belangrijkste nieuws van 15 september 2020.

Algemene strekking Miljoenennota 2020

In 2021 zal het kabinet veel geld uitgeven om banen te behouden, inkomsten te ondersteunen en mensen te helpen om zich aan te passen aan deze tijd. Ook houdt het kabinet vast aan eerdere afspraken, zoals bijvoorbeeld extra investeringen in onderwijs, veiligheid en duurzaamheid. Tenslotte neemt het kabinet maatregelen om Nederland op de lange termijn minder kwetsbaar te maken voor economische klappen.

Steunpakket voor ondernemers

De inhoud van het 3e steunpakket voor ondernemers was al eerder bekend gemaakt. De aangescherpte vermogenstoets in de TOZO is echter al weer uitgesteld naar aanleiding van de recente opleving van het virus en de strengere maatregelen. Lees meer over de aanpassingen in het 3e steunpakket in dit artikel.

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting omlaag

Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen is er goed nieuws. Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. De eerste schijf (voor inkomens tot € 68.507) daalt van 37,35% naar 37,10%. Tussen 2022 en 2024 gaat het tarief verder naar beneden tot 37,03%.

Verhoging tarief innovatiebox

Het tarief van de innovatiebox wordt in 2021 verhoogd van 7% naar 9%. De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting (VPB). Vallen jouw activiteiten binnen deze box? Dan wordt de winst van die activiteiten maar tegen maximaal 7% en vanaf 2021 dus 9% belast, in plaats van het hogere VPB tarief.

Overdrachtsbelasting stijgt naar 8%

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat naar 8% in 2021. Het verlaagde tarief van 2% zal dan alleen nog gelden voor natuurlijke personen die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Daarnaast is er een voorstel om een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren onder bepaalde voorwaarden. Het gaat dan om een woning voor eigen gebruik die als hoofdverblijf gebruikt wordt door personen jonger dan 35 jaar. Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden.

Beperking vrije ruimte WKR

De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) is het deel van de totale loonsom dat je kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers. Het percentage van de vrije ruimte in de tweede schijf (boven de € 400.000) wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte voor het fiscale loon in de eerste schijf (tot en met € 400.000) gaat in 2021 terug naar 1,7%. Op dit moment is dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen.

Extra verhoging algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (korting op inkomensbelasting en premie volksverzekeringen) gaat omhoog. In 2021 komt er een extra verhoging op de al geplande verhoging. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van jouw inkomen.

Verrekenbare verliezen worden beperkt

Heb je in jouw onderneming een winst van meer dan € 1 miljoen? Dan verandert het verrekenen van winsten en verliezen voor de Vennootschapsbelasting (VPB). Vanaf 2021 kan je maar 50% van de winst boven € 1 miljoen verrekenen met verliezen uit het verleden. Nu mag je nog verliezen uit het verleden verrekenen met winsten uit de 6 jaar daarna. Die limiet van 6 jaar vervalt, dus vanaf 2021 kan je onbeperkt verliezen in de tijd verrekenen.

Compensatie transitievergoeding

Ben je genoodzaakt jouw bedrijf te stoppen door ziekte, pensioen of overlijden? Dan heb je vanaf 2021, onder bepaalde voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor jouw werknemers.

Zelfstandigenaftrek in stappen omlaag

De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Vanaf 1 januari 2021 wordt de zelfstandigen aftrek met € 360 per jaar afgebouwd in plaats van de geplande € 250 per jaar. Vanaf 2028 zelf met € 390 in plaats van € 280 per jaar. Concreet betekent dit dat je in 2021 nog maar € 6.670 kan aftrekken van je winst in plaats van € 7.030 nu. Je gaat dus meer belasting betalen, maar daar staat tegenover dat de arbeidskorting in 2021 verhoogd wordt met € 179.

Lage VPB tarief gaat verder omlaag

Het hoge tarief voor de Vennootschapsbelasting (VPB) blijft 25%, maar het lage tarief gaat in 2021 verder omlaag van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage VPB-tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000 en in 2022 wordt deze grens verruimd naar € 395.000.

Aanpassingen in box 3

Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner). Het belastingtarief gaat wel omhoog van 30% naar 31%. Door de aanpassing van het heffingsvrije vermogen betaalt iedereen met een spaar- of belegd vermogen tot € 220.000 vanaf 2021 minder box 3-belasting.

Eenmalige huurverlaging voor lage inkomens

Vanaf 1 januari t/m 31 december 2021 kan je een eenmalig verzoek tot huurverlaging indienen bij jouw woningcorporatie. Ook kan de woningcorporatie dit zelf initiëren. Deze regeling is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om voor huurverlaging in aanmerking te komen, moet je kunnen aantonen dat je in de 6 maanden voor de aanvraag zo weinig hebt verdiend dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte