072-5669116

Korting bij in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde

Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers (onder bepaalde voorwaarden) een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Het kabinet vindt het belangrijk dat jongeren niet te lang in een uitkeringssituatie blijven hangen. Zij wil hen een betere kans bieden op een plek op de arbeidsmarkt. Het kabinet vindt daarom dat er nu een impuls nodig is om werkgevers te stimuleren deze jongeren een kans te geven. Het gaat om een tijdelijke regeling, die gericht is op nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Een werkgever kan voor elke jongere die hij in dienst neemt (en die aan de voorwaarden voldoet) maximaal twee jaar een korting van € 3.500 per jaar op zijn premies werknemersverzekeringen toepassen.

In verband met toezicht en handhaving door de Belastingdienst is een werkgever verplicht om een doelgroepverklaring van UWV of gemeente te bewaren. Uit de doelgroepverklaring moet blijken dat de werknemer voorheen uitkeringsgerechtigde was. Ook moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn van ten minste 32 uur per week met een duur van minimaal zes maanden.

Deze maatregel volgt uit de Begrotingsafspraken 2014 waarin de afspraak was opgenomen om de arbeidsmarkt voor jongeren te versterken met een premiekorting. Voor deze korting is totaal € 300 miljoen uitgetrokken. Via het Belastingplan 2014 is de premiekorting geregeld per 1 juli 2014. De regeling kon niet eerder ingaan vanwege aanpassingen in de loonaangifte. Om te voorkomen dat werkgevers zouden wachten met het aannemen van jongeren uit de doelgroep, kunnen ook indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1juli.                                                                    

Bron: Accountancynieuws.nl

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte