072-5669116

Meer vrije ruimte binnen de WKR

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2020 omhoog van 1,2% naar 1,7% van de fiscale loonsom. De ministerraad heeft dit besloten om het MKB tegemoet te komen. De 1,7% geldt dan ook alleen tot de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom, daarboven blijft de huidige 1,2% gelden.

De werkkostenregeling (WKR)

Binnen de WKR kunnen werkgevers tot een bedrag van 1,2% van de loonsom aan belastingvrije verstrekkingen doen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een fiets of een bedrijfsuitje. Kom je boven die 1,2% uit, dan moet je over het meerdere 80% loonbelasting betalen. Naast deze ‘vrije ruimte’ van 1,2% zijn sommige vergoedingen, voor bijvoorbeeld een telefoon, gereedschap of een opleiding, vrijgesteld van belasting.

Verruiming gunstig voor het MKB

In het kader van de lastenverlichting voor het MKB heeft de ministerraad dus besloten de WKR op enkele punten aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat vanaf 1 januari 2020 het percentage van 1,2% verhoogd wordt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Deze aanpassing pakt vooral gunstig uit voor MKB-ondernemers. Werkgevers met een loonsom tot € 400.000 hebben dan namelijk € 2000 meer te besteden binnen de vrije ruimte. Als werkgever mag je dus vanaf 2020 maximaal € 6.800 onbelast vergoeden in plaats van de huidige € 4.800.

Verder wordt de lijst met vrijstellingen aangevuld. Vanaf 1 januari 2020 valt de vergoeding, die je een werknemer geeft voor een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook onder de vrijgestelde vergoedingen.

03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
25-05-2020

Steunpakket voor ondernemers 2.0

Lees verder
Blijf op de hoogte