072-5669116

Kantonrechtersformule op de schop

De Nederlandse kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn voor het vaststellen van de hoogte van een ontslagvergoeding. Deze richtlijn moet de huidige kantonrechtersformule gaan vervangen en zal het uitgangspunt worden voor alle ontslagzaken.

De huidige formule kent volgens de kantonrechters twee belangrijke bezwaren. Allereerst is de hoogte van de ontslagvergoeding afhankelijk van het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. Het maakt daarbij niet uit wat de kansen van de werknemer zijn op de arbeidsmarkt. Dit leidt volgens de kantonrechters tot ongewenste uitkomsten. Zij vinden dat het arbeidsmarktperspectief meegewogen moet worden. Dat betekent dat hoogopgeleiden met een goed arbeidsmarktperspectief een lagere ontslagvergoeding krijgen dan nu het geval is en laagopgeleiden die moeilijker aan een nieuwe baan kunnen komen een hogere.

Een tweede bezwaar is het volgende. De werkgever kan twee routes bewandelen om de werknemer te ontslaan. Hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of direct naar de kantonrechter stappen. Een ontslagvergunning via het UWV leidt niet tot een vergoeding, tenzij de werknemer het ontslag alsnog via de kantonrechter aanvecht en die het ontslag als ‘kennelijk onredelijk’ beoordeelt. In dat geval kent de kantonrechter alsnog een vergoeding toe die echter niet gebaseerd is op de kantonrechtersformule, maar individueel wordt vastgesteld. Meestal leidt dit tot een aanzienlijk lagere vergoeding. De kantonrechters willen nu één formule die voor alle ontslagzaken wordt toegepast.

De verwachting is dat de kantonrechters hun nieuwe richtlijn dit najaar klaar hebben en dat die direct in de praktijk wordt gebracht.
 

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte