072-5669116

Strengere controle ZZP-er door belastingdienst

De Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnzelfstandigheid. De fiscus loopt ieder jaar miljoenen euro’s mis door ZZP-ers die profiteren van de fiscale voordelen voor ondernemers, maar eigenlijk een verkapt dienstverband hebben. De Belastingdienst gaat ZZP-ers in zorg, onderwijs, ICT, transport en bouw strenger controleren. 

Al tientallen jaren zorgt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor discussies. Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan duidelijkheid geven over de arbeidsrelatie die een ZZP-er met de opdrachtgever heeft. De Belastingdienst beoordeelt de situatie vooraf en bepaalt op basis daarvan voor welk type VAR de ZZP-er in aanmerking komt.

Krijgt een ZZP-er een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo), dan beschouwt de fiscus de hem als ondernemer en kan hij profiteren van fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Maar de zekerheid die partijen aan de VAR moeten kunnen ontlenen, is er niet altijd. Regelmatig blijkt in de praktijk dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een VAR-wou (winst uit onderneming). In zo’n geval kan de inspecteur een door hemzelf afgegeven VAR-wou herroepen of vervangen door een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). De rechter heeft dit al diverse keren toegestaan, vooral in de zorgsector.

Maar de Belastingdienst gaat verder. In de strijd tegen schijnzelfstandigheid wordt steeds vaker gesteld dat de ZZP-er eigenlijk in loondienst is. In die gevallen vervallen de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling en int de overheid meer premies werknemersverzekeringen. Het is begrijpelijk dat de Belastingdienst schijnzelfstandigheid wil bestrijden, maar de Belastingdienst lijkt op dit moment de zelfstandigheid van alle ZZP-ers bij voorbaat al in twijfel te trekken. 

Met name in de zorg is dit een probleem. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dan ook dat het kabinet het werken in de langdurige zorg voor zelfstandigen bijna onmogelijk maakt. Tijdens het debat op woensdag met staatssecretaris Asscher van Sociale Zaken en Wiebes van Financiën keerde de Kamer zich tegen de nieuwe, strengere gang van zaken. De Kamer vindt dat de " jacht op ZZP-ers" te ver gaat. De aanpak van schijnzelfstandigheid moet niet ten koste gaan van zelfstandigen die gewoon hun werk doen. Kort voor het debat schreven Asscher en Wiebes dat er een proefproject komt waarin 1.500 ZZP-ers in de langdurige zorg zonder VAR-verklaring aan de slag kunnen.

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte