072-5669116

Inkeerregeling tijdelijk versoepeld

In het recente verleden heeft het Ministerie van Financiën belastingplichtigen de mogelijkheid geboden om zonder boetes verzwegen vermogens vrijwillig op te biechten en schoon schip te maken. Velen hebben van deze inkeerregeling gebruik gemaakt, maar lang niet iedereen. Financiën probeert nu de notoire zwartspaarders als spijtoptanten over de streep te trekken door de inkeerregeling tijdelijk te versoepelen.

Tot 2 september 2013 kregen spijtoptanten een boete opgelegd van 30% over de nog verschuldigde belasting. Er is nu besloten om tijdelijk van deze boete af te zien. Indien men zich in de periode vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 vrijwillig meldt om alsnog belasting te betalen over niet eerder opgegeven bezittingen, zal geen boete worden opgelegd. Er is belasting verschuldigd over maximaal de afgelopen 12 jaar. Na 1 juli 2014 herleeft de inkeerregeling die gold tot 2 september 2013, dus vanaf dat moment geldt de 30% boete weer.

Vanaf 1 juli 2015 wordt het boetebeleid verder aangescherpt. De boete bij vrijwillige melding wordt dan 60% van de ontdoken belasting. 

Overigens geldt de inkeerregeling niet alleen voor verzwegen bezittingen in box 3, zoals bankrekeningen, effectenportefeuilles en tweede woningen. Voor box 1, zwarte lonen of zwarte winsten, zal bij vrijwillige melding tot 1 juli 2014 geen boete worden opgelegd. Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 geldt een boete van 10%. Vanaf 1 juli 2015 is deze boete 20%.

Als de Belastingdienst zelf de zwarte gelden of zwarte lonen/winsten ontdekt, gelden zeer zware boetes die kunnen oplopen tot 300% van de ontdoken belasting. Door verdere uitkleding van het bankgeheim en de toenemende gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties, wordt de kans op ontdekking steeds groter. Alle reden dus om van de nieuw geboden kans gebruik te maken.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte