072-5669116

Ingangsdatum AOW versneld naar 67 jaar

In het Herfstakkoord voor de begroting van 2013 hebben VVD en PVDA een wijziging aangebracht in de ingangsdata van de AOW. De eerste drie jaren (2013, 2014, 2015) blijft de ingangsdatum van de AOW gelijk aan het Lenteakkoord. Daarna gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog, met als resultaat dat al in 2021 de pensioenleeftijd op 67 jaar staat i.p.v. in 2023.

Wanneer ontvangt u uw AOW?

Vanaf 1 januari 2022 is een verdere verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de toename van de levensverwachting.

Voor werknemers die nu deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling stoppen deze uitkeringen op 65 jaar. Zij hebben zich niet kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en dus ontstaat er een inkomenshiaat. Voor hen komt er een overbruggingsregeling indien het totale inkomen inclusief de vut- of prepensioenregeling minder is dan 150% van het wettelijk minimumloon. Hierbij geldt wel een partner- en vermogenstoets. De in het Lenteakkoord voorgestelde voorschotregeling komt te vervallen.

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte