072-5669116

Hoe staat het er voor met de Wet DBA?

Veel van onze klanten hebben er mee te maken: de VAR en zijn vervanger de Wet DBA. Maar het is al een tijdje stil op het gebied van deze nieuwe regelgeving. Hoe staat het er nu eigenlijk voor?

Implementatietermijn

De afschaffing van de VAR en de introductie van de Wet DBA (Deregulering Arbeidsrelatie) zijn niet erg succesvol verlopen. Eigenlijk zou de implementatie van de wet DBA met zijn modelovereenkomsten 1 juli 2018 voltooid moeten zijn. Vanaf die datum zou de Belastingdienst gaan controleren en konden er boetes opgelegd worden. Maar omdat dit totaal niet uitvoerbaar blijkt te zijn, is nu besloten om de implementatiefase door te trekken tot 1 januari 2020. Dan moet er een heel nieuw systeem komen.

Kwaadwillenden

Het verlengen van de implementatiefase betekent dat er gehandhaafd wordt, maar niet bestraft. Met één uitzondering, de groep zogenaamde ‘kwaadwillenden’. Onder kwaadwillenden wordt verstaan: ‘diegene die met opzet voorwenden geen dienstbetrekking te hebben met de inlener’. Het gaat dus om een situatie waarbij bewust schijnzelfstandigheid in het spel is. Met andere woorden; er is gewoon sprake van een dienstbetrekking, maar om belasting te ontduiken wordt de werknemer een zelfstandige. Omdat hier sprake is van misbruik, zal de Belastingdienst in dit soort gevallen wel naheffing loonbelasting en sociale premies opleggen, met boete!

Te goeder trouw

Bij ‘kwaadwillenden’ moet je echt denken aan ernstige gevallen van fraude, uitbuiting of concurrentievervalsing. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die te goeder trouw zijn, hebben niets te vrezen volgens de Belastingdienst. Zorg in ieder geval dat je de arbeidsrelatie goed vastlegt op papier en handel met je gezonde verstand. Vervolgens kunnen we alleen maar wachten op de nieuwe wet die 1 januari 2020 moet ingaan. Laten we hopen dat deze wet eenvoudiger zal zijn en duidelijkheid schept in plaats van verwarring!

11-07-2019

WAB, waar moet je nu al rekening mee houden?

Lees verder
08-07-2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Lees verder
24-06-2019

Meer ruimte binnen de WKR

Lees verder
Blijf op de hoogte