072-5669116

Het nieuwe flexrecht: de 5 belangrijkste wijzigingen

Het ziet er naar uit dat het systeem van het flexibele arbeidsrecht (het flexrecht) gaat wijzigen. Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aangenomen. Hieronder de 5 belangrijkste wijzigingen in het flexrecht:

1. Aanzegtermijn voor tijdelijke krachten
Er komt een aanzegtermijn voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Vanaf 1 juli 2014 ben je verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, de werknemer schriftelijk te berichten of de overeenkomst wordt verlengd. Dit hoeft niet gemotiveerd, dus zet in je administratie een standaardaanzegging klaar. Doe je geen aanzegging, dan is de sanctie een maand salaris.

2. Geen proeftijdbeding meer
Je mag geen proeftijdbeding meer sluiten in een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden of korter. Doe je dat na 1 juli 2014 toch, dan is de proeftijd ongeldig en geldt het gewone ontslagrecht voor deze opzegging.

3. Ook geen concurrentiebeding meer
Je mag ook geen concurrentiebeding meer sluiten in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, tenzij je gemotiveerd kunt aangeven waarom dat noodzakelijk is (wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het bedrijf). Zorg dus dat in de standaard arbeidsovereenkomst na 1 juli 2014 een paragraaf wordt opgenomen als dat het geval is.

4. Wijziging in de ketenregeling
De ketenregeling wijzigt per 1 juli 2015. Vanaf dan wordt bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die twee jaar (in plaats van de drie jaar nu) overschrijden, de laatste automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tussenliggende periode is maximaal 6 maanden (in plaats van drie maanden nu). Ongewijzigd blijft dat bij meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij cao mag je nog maar beperkt van de ketenregeling afwijken.

5. Recht op transitievergoeding
Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft na 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd. De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per jaar voor dienstverbanden korter dan 10 jaar. Wil je dit voorkomen? Zorg dan dat je onder de twee jaar blijft en sluit na een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar niet nogmaals een tijdelijk contract voor 1 jaar. 

Bron: Management Team

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte