072-5669116

Gebruikelijk loon DGA verhoogd naar € 46.000

Het gebruikelijk loon dat jij als directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal aan jezelf moet uitkeren is per 1 januari 2020 verhoogd van € 45.000 naar € 46.000. Ben jij DGA en keer jij jezelf nog een salaris van € 45.000 euro uit? Pas je loon voor 2020 dan aan naar € 46.000.

Voor wie geldt het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon is van toepassing voor alle DGA’s. Dat wil zeggen: voor iedereen die een aanmerkelijk belang in een vennootschap heeft en werkzaamheden uitvoert voor die onderneming. Het gebruikelijk loon is ingesteld om te voorkomen dat DGA’s zichzelf bewust een heel laag loon uitkeren.

Hoe wordt het gebruikelijk loon vastgesteld?

Je moet als DGA aannemelijk kunnen maken dat jouw loon gebruikelijk is. Om te bepalen wat gebruikelijk is, kijkt de Belastingdienst naar het salaris van een werknemer die een vergelijkbare functie heeft, maar geen aanmerkelijk belang heeft. Werk jij als DGA in deeltijd? Ook dan mag je niet zomaar jouw loon op een lager bedrag dan € 46.000 vaststellen. In dit geval moet je eerst aantonen dat het deeltijdloon van de meestverdienende werknemer of van iemand die een vergelijkbare dienstbetrekking heeft, lager is dan € 46.000.

Het gebruikelijk loon is het hoogste bedrag uit de volgende opties:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de organisatie;
  • 46.000 euro.

Je moet als DGA jouw salaris vaststellen op de hoogste van de bovenstaande opties. Het kan dus zijn dat je op meer dan € 46.000 uitkomt. Bijvoorbeeld als 75% van het salaris van iemand met een vergelijkbare functie hoger is dan € 46.000 of dat je iemand in dienst hebt die meer dan € 46.000 verdient.

Lager gebruikelijk loon voor starters

Ben jij een startende ondernemer? Dan gelden er andere regels voor het gebruikelijk loon. (Geen start-up, want daar gelden andere regels voor). Vaak is het bij startende ondernemingen zo dat je jezelf niet meteen een gebruikelijk loon kunt uitkeren. Daarom mogen starters zichzelf maximaal 3 jaar een lager loon uitkeren. Dit loon mag overigens niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat geldt voor het aantal uren dat jij als DGA werkt.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Neem gerust contact op met één van de salarisadministrateurs van BG als je vragen hebt over het gebruikelijk loon of over andere personeelszaken.

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte