072-5669116

Fiscale update vakantieperiode

De meeste vakanties zitten er op, tijd om er weer fris tegenaan te gaan! Mocht je de afgelopen weken het fiscale nieuws gemist hebben, dan hier een aantal actualiteiten van de vakantieperiode op een rijtje:

Fiscaal meer ruimte voor bedrijven om te investeren: Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het einde van 2013 direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Dit moet extra ruimte om te investeren opleveren. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, komen in aanmerking voor deze regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving. Voorwaarde is wel dat de investering voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen, anders wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto: De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt. De fiscus adviseert om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe. De nieuwe afspraak is te downloaden op de website van de belastingdienst.

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt in 2014: Vanaf 1 januari 2014 verstuurt de Belastingdienst geen Aangiftebrief omzetbelasting meer. Iedereen moet voortaan zelf in de gaten houden dat de aangifte op tijd gedaan wordt. Het is wel mogelijk per e-mail een herinnering te krijgen.

ANBI moet via internet gegevens verstrekken: Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten vanaf 1 januari 2014op toegankelijke wijze informatie publiceren via internet. Het gaat onder andere om de naam van de instelling, de doelstelling van de instelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid. Het verstrekken van deze informatie via internet wordt een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de fiscale ANBI-status.

Hoge partnervrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt: Per 1 januari 2015 vervalt het mantelzorgcompliment. Daarmee vervalt ook de regeling in de erfbelasting waardoor sommige ouders en kinderen als elkaars partners kunnen worden aangemerkt en daardoor in aanmerking komen voor de hoge partnervrijstelling. Dat heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nog geen btw-nummers voor particulieren met zonnepanelen: Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn particulieren die met zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen betaling terugleveren aan het net, ondernemers voor de btw. Het Hof deed deze uitspraak op 20 juni 2013. De Belastingdienst geeft particulieren echter nog geen btw-nummer voor het produceren van elektriciteit met zonnepanelen. Het Ministerie van Financiën beraadt zich nog op de gevolgen van de uitspraak van het Hof.

Uitbreiding online hulp Belastingdienst: De Belastingdienst beantwoordt vragen van belastingplichtigen over belastingen of toeslagen voortaan ook online. De fiscus heeft hiervoor een nieuw account op Twitter: @Belastingdienst. Het nieuwe account vervangt het oude account @Bdaangifte. Daar kon men alleen vragen stellen over de aangifte inkomstenbelasting tijdens de aangifteperiode. Ook de online hulp aan ondernemers wordt uitgebreid. Ondernemers kunnen hun vragen stellen op Twitter: @Bdzakelijk. Dit nieuwe account vervangt het oude account @BDstarters.

Bron: www.accountancynieuws.nl

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte