072-5669116

Eindejaarstips 2018

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar worden veel fiscale regelingen aangepast. Voor jou waarschijnlijk te veel om allemaal bij te houden. Maar sommige regelingen zijn wel heel interessant. Zeker tegen het einde van dit jaar kan je daar nog mooi je voordeel mee doen. Daarom zetten wij de belangrijkste regelingen voor je op een rijtje!

1. Gebruik de investeringsaftrek  

De investeringsaftrek verlaagt je fiscale winst, waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Als je investeert in bedrijfsmiddelen van minimaal € 450 per stuk (bijvoorbeeld in computers, een bedrijfsbus, kantoormeubelen of gereedschap), dan kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van dit belastingvoordeel. Je totale investering moet dan wel boven de € 2.300 uitkomen. Zit je daar net onder? Zorg dan nog snel dat je investeringskosten in 2018 boven die € 2.300 uitkomen!

2. Druk je resultaat 

Een andere manier om je fiscale winst te verlagen is om in 2018 een voorziening groot onderhoud op te voeren en dit pas in de komende 2 jaar uit te voeren. Het tarief voor de Vennootschapsbelasting (VPB) in 2018 is 20% (voor winst boven de € 200.000 is dat 25%) maar dit gaat de komende jaren stapsgewijs omlaag. Dus interessant om dit jaar nog je resultaat te drukken, omdat je de komende jaren toch al minder belasting gaat betalen.

3. Bespaar in Box 3

Er zijn verschillende manieren om te besparen op je heffing in Box Denk aan geld schenken (aan kinderen of kleinkinderen), geld uitgeven (aan een auto, boot, instrumenten, kunst, groene belegging), schulden afbetalen of Box 3 vermogen overbrengen naar Box 1 door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen.

Maar een hele interessante voor ondernemers is Box 3 vermogen onderbrengen in de B.V. De verwachting is dat de spaarrente de komende jaren niet zal stijgen en dan staat je spaargeld beter in de B.V. In de B.V. hoef je alleen maar Vennootschapsbelasting te betalen over het werkelijke rendement (de rente opbrengst) en niet over het totale bedrag. Heb je het geld eenmaal in de B.V. gestort als vermogen, dan moet het daar wel een tijdje blijven staan.   

Rekenvoorbeeld:
Stel je hebt € 500.000 op je spaarrekening staan en ontvangt daar 0,05% rente over, een opbrengst van € 250. Hierover betaal je in Box 3 € 5.750 aan belasting. Je vermogen neemt dus eigenlijk met € 5.500 af.
Stort je die € 500.000 in je B.V., dan moet de B.V. 20% Vennootschapsbelasting betalen over het rendement. Dus 20% van € 250 is € 50 aan Vennootschapsbelasting. In dit geval neemt je vermogen met € 200 toe. Je bespaart dus € 5.700 aan belastingheffing! 

4. Benut de lage BTW van 6% 

Met ingang van 1 januari 2019 gaat het lage BTW tarief omhoog naar 9%. Benut daarom nu nog het lage tarief. Bijvoorbeeld door jaarabonnementen voor het einde van dit jaar te (laten) betalen. Of door producten of diensten die onder het lage BTW tarief vallen, vooruit te betalen. Door de levering of dienst al in 2018 te betalen, bespaar je dus 3% BTW.

5. Gebruik de vrije ruimte in de WKR

Bekijk op tijd of je vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) al is volgelopen of dat er nog ruimte over is. Je kan de vrije ruimte namelijk niet doorschuiven naar 2019. Mocht je ruimte over hebben, dan kan je dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen uitdelen. Check ook of je de gerichte vrijstellingen helemaal hebt benut. Die mag je belastingvrij verstrekken zonder dat ze op je vrije ruimte drukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om reiskosten voor het werk, cursussen, zakelijke overnachtingen, vakliteratuur of hulpmiddelen voor de werkplek.

6. Hypotheek oversluiten of rente vooruit betalen 

De hypotheekrente aftrek gaat in 2019 omlaag. Dus is het gunstig om deze maand nog de hypotheekrente een half jaar vooruit te betalen tegen de hogere aftrek. Je mag maximaal een half jaar vooruit betalen en aftrekken. Vraag wel even na of je hypotheekverstrekker zo’n vooruitbetaling accepteert. Het oversluiten van je huidige hypotheek voor 1 januari 2019 kan ook interessant zijn. De rente staat nog steeds laag, maar je betaalt vaak wel een boeterente. Die boeterente en de afsluitkosten zijn aftrekbaar, dit jaar dus nog tegen het hogere belastingtarief.

7. Stel inkomsten uit

Probeer sommige inkomsten juist uit te stellen tot volgend jaar. De tarieven in Box 1 tot € 68.500 gaan namelijk in 2019 met 2.75% omlaag. Dit is zeker interessant als je als zelfstandige werkt. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde opdrachten pas in 2019 uitvoeren. En mocht je in loondienst werken en ontslagen worden, vraag dan of je werkgever de transitievergoeding pas in 2019 wil uitbetalen!

28-11-2019

5 eindejaarstips voor ondernemers

Lees verder
21-11-2019

Voorkom boetes bij inspectie SZW

Lees verder
24-09-2019

Prinsjesdag 2019: wat schuilt er achter die baard?

Lees verder
Blijf op de hoogte