072-5669116

Eigen woning lening bij familie of BV

Er is in de media veel aandacht geweest voor de gewijzigde voorwaarden waaraan nieuwe hypotheekleningen vanaf 2013 moeten voldoen. Om de rente vanaf 2013 te mogen aftrekken moet de nieuwe lening in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair worden afgelost. Het maakt dan niet uit of de lening is afgesloten bij een bank of ergens anders. De voorwaarden gelden niet voor bestaande leningen. Ook niet als de bestaande lening wordt overgesloten.

Is de lening bij familie of een eigen BV (dus niet bij een bank) afgesloten, dan geldt nog een extra voorwaarde. Uiterlijk op 31 december van het jaar volgende op het jaar waarin de lening is afgesloten, moet je een aantal gegevens melden aan de Belastingdienst. Deze gegevens hebben betrekking op de startdatum, de hoogte, de looptijd en het rentepercentage van de lening en op de wijze van aflossing. Worden deze gegevens niet tijdig gemeld, dan kan de betaalde rente niet worden afgetrokken, ook niet over toekomstige jaren.

Overigens kon tot 1 april 2013 nog een kapitaalverzekering eigen woning* (KEW) worden afgesloten of een bestaande kapitaalverzekering worden omgezet in een KEW*. Pas in maart dit jaar werd duidelijk wie van deze mogelijkheid gebruik kon maken. Omdat er daardoor veel te weinig tijd was om iedereen nog te kunnen adviseren, heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om het afsluiten van een KEW* en het omzetten naar een KEW* nog tot 31 december 2013 toe te staan. Als aan deze oproep gevolg wordt gegeven, gaat dit alleen gelden voor degenen die met schriftelijke bewijzen kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon hebben gemeld.

* Ditzelfde geldt voor het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW).

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte