072-5669116

Eenvoudiger loonstrookje

Op dit moment staan er op het loonstrookje meerdere loonbegrippen zoals het loon voor de sociale verzekeringen, het loon voor de loonheffing en loon voor de zorgverzekeringswet. Voor de gemiddelde werknemer is de loonstrook hierdoor moeilijk te doorgronden. De introductie van een uniform loonbegrip moet hier verandering in brengen.

Vanaf 2013 gaat voor alle inhoudingen dezelfde grondslag gelden. Het loonstrookje gaat er dan als volgt uitzien:

 

Ten opzichte van de huidige situatie zijn er een paar in het oog springende veranderingen.

  • Vanaf 2013 wordt ook over de bijtelling voor de auto premie werknemersverzekeringen betaald.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt een werkgeversafdracht. De inhouding bij de werknemer vervalt. Dit geldt niet voor de directeur grootaandeelhouder die geen recht heeft op een vergoeding Zvw. Hier moet de BV de Zvw-bijdrage inhouden op het loon.
  • De grondslag voor de WW-premie gaat omhoog. Het was de bedoeling dat het premiepercentage omlaag zou gaan maar dat is deels achterhaald in het regeerakkoord. Voor ondernemingen die veel werknemers met een laag salaris in dienst hebben nemen de lasten hierdoor toe.
  • Levensloopinleg verlaagt vanaf 2013 de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Daar staat tegenover dat bij de opname van levenslooptegoed premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dit leidt tot een dubbele premieheffing over het voor 2013 opgebouwde levenslooptegoed.
  • De verrekening van teveel betaalde premies bij werknemers die meer dan één werkgever hebben komt te vervallen.

Het loonstrookje wordt dus eenvoudiger en de administratieve lasten nemen af. Maar of de werkgever er beter van wordt, dan zal per onderneming bekeken moeten worden.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte