Vorig bericht
072-5669116

Samen ondernemen?

Laat je nummer achter, dan bellen we!


Eenvoudiger loonstrookje

Op dit moment staan er op het loonstrookje meerdere loonbegrippen zoals het loon voor de sociale verzekeringen, het loon voor de loonheffing en loon voor de zorgverzekeringswet. Voor de gemiddelde werknemer is de loonstrook hierdoor moeilijk te doorgronden. De introductie van een uniform loonbegrip moet hier verandering in brengen.

Vanaf 2013 gaat voor alle inhoudingen dezelfde grondslag gelden. Het loonstrookje gaat er dan als volgt uitzien:

 

Ten opzichte van de huidige situatie zijn er een paar in het oog springende veranderingen.

  • Vanaf 2013 wordt ook over de bijtelling voor de auto premie werknemersverzekeringen betaald.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt een werkgeversafdracht. De inhouding bij de werknemer vervalt. Dit geldt niet voor de directeur grootaandeelhouder die geen recht heeft op een vergoeding Zvw. Hier moet de BV de Zvw-bijdrage inhouden op het loon.
  • De grondslag voor de WW-premie gaat omhoog. Het was de bedoeling dat het premiepercentage omlaag zou gaan maar dat is deels achterhaald in het regeerakkoord. Voor ondernemingen die veel werknemers met een laag salaris in dienst hebben nemen de lasten hierdoor toe.
  • Levensloopinleg verlaagt vanaf 2013 de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Daar staat tegenover dat bij de opname van levenslooptegoed premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dit leidt tot een dubbele premieheffing over het voor 2013 opgebouwde levenslooptegoed.
  • De verrekening van teveel betaalde premies bij werknemers die meer dan één werkgever hebben komt te vervallen.

Het loonstrookje wordt dus eenvoudiger en de administratieve lasten nemen af. Maar of de werkgever er beter van wordt, dan zal per onderneming bekeken moeten worden.

Maak een afspraak
Wij helpen je graag verder met vragen. Je kunt ons bellen op 072-5669116. Of maak een afspraak.

Afspraak maken

Het laatste nieuws in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...


 
Nieuws: Prinsjesdag 2018: het hete hangijzer Het is bijna dagelijks in het nieuws: wordt de dividendbelasting afgeschaft of niet? Het kabinet staat nog steeds achter deze maatregel, terwijl de oppositie er fel op tegen is. Lees verder
Contact opnemen Alkmaar: (072) 566 9116

Lisse: (0252) 415 841

Contact
Volgend bericht