072-5669116

BTW correctie zakelijk gebruik privéauto

Rijd je als IB-ondernemer in een auto die voor de omzetbelasting als privéauto is aangemerkt? Dan kan je gedurende het hele jaar de BTW op de kosten van gebruik en onderhoud als voordruk in aftrek brengen, mits je BTW belaste prestaties verricht.

In het laatste aangifte tijdvak moet dan een correctie voor privégebruik worden aangegeven. Vaak worden de zakelijke kilometers in rekening gebracht bij de onderneming. Maak in een dergelijk geval een foto van de kilometerstand per 1 januari en per 31 december van dat jaar. Je kunt dan de werkelijke privé kilometers precies berekenen. De BTW mag dan in verhouding privé — zakelijk worden gecorrigeerd, vaak is deze correctie lager dan de bijtelling.

De correctie voor het privégebruik van zo’n auto is 1,5% van de catalogusprijs en nooit meer dan de daadwerkelijk teruggevraagde BTW. Bij auto’s die voor de BTW als zakelijke auto zijn aangemerkt, moet 2,7% over de catalogusprijs als correctie voor privégebruik in aanmerking worden genomen. Als geen BTW bij de aankoop is afgetrokken, bijvoorbeeld bij een marge-auto, is het percentage ook 1,5%. Dit lage percentage geldt ook voor alle auto's vanaf het vijfde jaar na het jaar waarin de auto in gebruik is genomen.

Als je een km-administratie bijhoudt is het goedgekeurd de BTW aftrek naar rato van het verwachte privégebruik te hanteren. Als het verwachte gebruik vooraf niet bekend is, moet je toch een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken, bijvoorbeeld op grond van ervaringscijfers. Een alternatief is om het hele jaar de BTW in aftrek te brengen en in de laatste BTW-aangifte een correctie aan te geven van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Maar dit is alleen toegestaan als uit de administratie niet het privégebruik van de auto op te maken is. 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte