072-5669116

Belangrijkste maatregelen uit begrotingsakkoord

Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben op 11 oktober jl. een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

 • De versoepeling van het ontslagrecht wordt versneld ingevoerd (was 2016, wordt juli 2015).
 • Vanaf 1 januari 2015 moeten werklozen passende arbeid onder hun niveau eerder accepteren. Na zes maanden WW wordt alle arbeid als passend aangemerkt. 
 • In de BPM worden de CO2-grenzen vanaf 2015 verder aangescherpt.
 • De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting gaat niet door.
 • De voorgenomen afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf gaat niet door.
 • De zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd.
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen.
 • Voor mensen ouder dan de AOW-leeftijd wordt doorwerken aantrekkelijker gemaakt.
 • Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor renovatie en onderhoud blijft heel 2014 van kracht.
 • De voorgenomen verlaging van de kinderbijslag gaat niet door.
 • Voor kinderopvang komt 100 miljoen extra beschikbaar.
 • Schoolboeken blijven ook vanaf 2015 gratis.
 • Het tarief van de belasting op leidingwater gaat omhoog. Ook het maximum verbruik van 300m3 waarover wordt geheven, vervalt.
 • Bedrijven worden eerder verplicht om 5% van hun personeelsbestand uit arbeidsgehandicapten te laten bestaan.
 • De eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75 procentpunt.
 • Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
 • Het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belanghouder mag volgens de huidige wetgeving 30% afwijken van het marktconforme loon. Dit percentage wordt per 1 januari 2015 verlaagd, zodanig dat een besparing van 150 miljoen wordt bereikt.
 • De versobering van de Algemene Nabestaandenwet (duur uitkering inperken tot maximaal 1 jaar), gaat niet door.

 

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte