Vorig bericht
072-5669116

Samen ondernemen?

Laat je nummer achter, dan bellen we!


Belangrijkste maatregelen uit begrotingsakkoord

Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben op 11 oktober jl. een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

 • De versoepeling van het ontslagrecht wordt versneld ingevoerd (was 2016, wordt juli 2015).
 • Vanaf 1 januari 2015 moeten werklozen passende arbeid onder hun niveau eerder accepteren. Na zes maanden WW wordt alle arbeid als passend aangemerkt. 
 • In de BPM worden de CO2-grenzen vanaf 2015 verder aangescherpt.
 • De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting gaat niet door.
 • De voorgenomen afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf gaat niet door.
 • De zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd.
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen.
 • Voor mensen ouder dan de AOW-leeftijd wordt doorwerken aantrekkelijker gemaakt.
 • Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor renovatie en onderhoud blijft heel 2014 van kracht.
 • De voorgenomen verlaging van de kinderbijslag gaat niet door.
 • Voor kinderopvang komt 100 miljoen extra beschikbaar.
 • Schoolboeken blijven ook vanaf 2015 gratis.
 • Het tarief van de belasting op leidingwater gaat omhoog. Ook het maximum verbruik van 300m3 waarover wordt geheven, vervalt.
 • Bedrijven worden eerder verplicht om 5% van hun personeelsbestand uit arbeidsgehandicapten te laten bestaan.
 • De eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75 procentpunt.
 • Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
 • Het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belanghouder mag volgens de huidige wetgeving 30% afwijken van het marktconforme loon. Dit percentage wordt per 1 januari 2015 verlaagd, zodanig dat een besparing van 150 miljoen wordt bereikt.
 • De versobering van de Algemene Nabestaandenwet (duur uitkering inperken tot maximaal 1 jaar), gaat niet door.

Maak een afspraak
Wij helpen je graag verder met vragen. Je kunt ons bellen op 072-5669116. Of maak een afspraak.

Afspraak maken

Het laatste nieuws in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...


 
Nieuws: Prinsjesdag 2018: het hete hangijzer Het is bijna dagelijks in het nieuws: wordt de dividendbelasting afgeschaft of niet? Het kabinet staat nog steeds achter deze maatregel, terwijl de oppositie er fel op tegen is. Lees verder
Contact opnemen Alkmaar: (072) 566 9116

Lisse: (0252) 415 841

Contact
Volgend bericht