072-5669116

Arbeidskorting: ondanks maandelijkse verrekening toch naheffing?

In 2013 is besloten de arbeidskorting te versoberen. Hoewel de arbeidskorting maandelijks wordt verrekend, kan het toch zo zijn dat werknemers met een inkomen vanaf € 40.248 te maken krijgen met een naheffing. De uiteindelijke afrekening vindt namelijk pas plaats bij de aangifte IB. 

Het bruto jaarinkomen en de toegepaste arbeidskorting op de jaaropgaaf 2013, worden door de werknemer overgenomen bij de IB aangifte. De korting zelf is sinds vorig jaar inkomensafhankelijk en wordt via de loonaangifte verrekend (kolom 18 van de loonstaat). Hoewel dat sluitend lijkt, wordt daarbij geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering, overwerkvergoedingen of aanvullend salaris van andere werkgevers. Juist die dingen kunnen het inkomen opvoeren, waardoor de arbeidskorting lager uit valt. Dit effect komt alleen voor bij werknemers met een inkomen van € 40.248 bruto of meer. Het maximale verschil is € 1.173 per jaar voor inkomens van € 65.000 en hoger.

Naheffen en afbouwen
De Belastingdienst controleert de aangifte IB en bepaalt of de verleende arbeidskorting correct is. AIs dat niet het geval  is, dan ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag van  maximaal € 1.173. Het is overigens de bedoeling om de arbeidskorting voor de hogere inkomens helemaal naar nul af te bouwen. In 2014 is de minimale arbeidskorting voor deze inkomens alvast verder verlaagd, namelijk tot € 367.

Bron: Winsalar

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte