072-5669116

Alternatief voor Arbodienst

Alternatief voor ArbodienstVoor werkgevers in Noord-Holland is er een nieuw alternatief voor de Arbodienst. Zij kunnen hun ziekteverzuimbeleid onderbrengen bij Verzuimteam.nl en op deze manier veel kosten besparen in 2013.

Verzuimteam.nl is een compleet en transparant alternatief voor elke arbodienst. Registratie bij Verzuimteam.nl is gratis, net als alle ziek- en betermeldingen. Je betaalt pas wanneer je diensten afneemt en dan uiteraard tegen een fatsoenlijk tarief. Gaat het alleen om kortdurend verzuim (niet langer dan 6 weken)? Dan zijn er geen Poortwachterverplichtingen en kost Verzuimteam.nl je dus helemaal niets.

Verzuimteam.nl werkt voor MKB-bedrijven in Noord-Holland. Initiatiefneemster Helma Zonneveld heeft een team van onafhankelijke juridische, medische en arbo-deskundigen om zich heen verzameld en samen zoeken zij voor elke kwestie op personeelsgebied een praktische oplossing. Van onnodig dure en lange trajecten is dus nooit sprake.

Registratie bij Verzuimteam.nl is snel en simpel. Er is geen sprake van een verplichte koppeling met een verzekeringsmaatschappij, waardoor je verzekerd bent van een onafhankelijk advies en een maatwerk oplossing. Je voldoet in elk opzicht aan de Wet Poortwachter en vanzelfsprekend houd je zelf de regie.

Op www.verzuimteam.nl is meer informatie te vinden over de werkwijze. Na registratie ontvang je een lijst met twintig mogelijke vragen als een werknemer zich ziek meldt. Stel er minstens vijf en de kans is groot dat je een volgende ziekmelding voorkomt!

 

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte