072-5669116

Nieuwe vraag en antwoord WKR

Onlangs heeft de Belastingdienst een aantal nieuwe vragen over de toepassing van de WKR gepubliceerd op haar website. De vragen en antwoorden kan je terugvinden bij "veel gestelde vragen" op de website. Hieronder een greep uit de vragen en antwoorden met nieuwe elementen:
 
- Is een vaste vergoeding voor het gebruik van eigen gereedschap onbelast?
Als het gereedschap noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk is dat mogelijk als aan de andere voorwaarden ook wordt voldaan.

- Kan een vergoeding achteraf nog als eindloon worden aangemerkt?
Nee. Het moment van het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen is bepalend. Achteraf wijzigen kan niet.

- Moet een in 2006 gedaan, door de belastingdienst goedgekeurd onderzoek naar een vaste kostenvergoeding worden overgedaan?
Nee, gemaakte afspraken blijven bestaan zo lang de omstandigheden niet wijzigen.
Opmerking: het antwoord geldt voor goedgekeurde onderzoeken. Het zegt niets over wel gedane, maar niet goedgekeurde onderzoeken. Hoewel het voor die onderzoeken ook niet verplicht is  om ze opnieuw te doen, is het raadzaam kritisch te beoordelen of ze nog voldoen.

- Is het gebruik van een door de werkgever gehuurde parkeerplaats voor een privéauto van de werknemer belast loon?
Een dergelijke terbeschikkingstelling is onbelast als de werkgever voor die plek verantwoordelijk is. Dat is het geval als de werkgever met succes aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan de auto van de werknemer bij nalatigheid van de werknemer.
Opmerking: het eerder ingenomen standpunt dat onbelaste vergoeding alleen mogelijk is als de werkgever ‘arboverantwoordelijk’ is voor de parkeerplaats lijkt hiermee verlaten te zijn. Het is alleen niet helemaal duidelijk welke gebeurtenissen of nalatigheden de Belastingdienst hier bedoelt.

- Personeelsfeest op de werkplek met drankjes en lopend buffet: is dat onbelast?
Het lopend buffet is een maaltijd: € 3,20 is belast (bij werknemer of in de vrije ruimte). De drankjes niet.

- Teamuitje met partners op externe locatie: hoe verloopt de heffing?
Als partners mee gaan is er geen sprake van een zakelijk karakter. Alles is belast, voor werknemers en partners.
Opmerking: er zijn veel meer vragen en antwoorden over personeelsbijeenkomsten die we hier niet opnemen. Kenmerkend is het standpunt van de Belastingdienst dat bij externe bijeenkomsten met een gemengd karakter moet worden beoordeeld of het zakelijk element de overhand heeft. Is dat het geval, dan geldt de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf en reiskosten. Is de bijbehorende maaltijd ook zakelijk, dan is ook die onbelast. Kosten van entertainment zijn in de ogen van de Belastingdienst altijd belast. 
 
Bron: Auxilium

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte