072-5669116

Hogere zorgpremies in 2012

Hogere zorgpremies in 2012Het Ministerie van VWS meldt in de begroting voor 2012 dat de premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) omlaag gaat. Goed nieuws zou je zeggen, maar helaas niet voor de midden-en hogere inkomens. Zij gaan een (fors) hogere bijdrage betalen.

De totale zorgpremie bestaat uit twee delen, de nominale zorgpremie: dit is de premie zoals je die aan de zorgverzekeraar voor de zorgverzekering betaalt en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW: dit is de premie die de werkgever of uitkeringsinstantie automatisch inhoudt op het loon of de uitkering. Naast de stijging van de nominale zorgpremie zullen met name de midden- en hogere inkomens geconfronteerd worden met een hogere ZVW-bijdrage.

De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bedraagt voor werknemers momenteel 7,75% van het loon. Voor de vaststelling van de bijdrage wordt het loon gemaximeerd op € 33.427 (2011). De maximale bijdrage 2011 is dan € 2.590. Vanaf 2012 wordt de premie verlaagd naar 7,1%, maar wordt de maximum grondslag waarover wordt geheven, verhoogd naar € 50.056. De maximale ZVW-bijdrage bedraagt in 2012 derhalve € 3.554. Een stijging dus van zo’n 37%. Voor DGA’s en ondernemers wordt de premie verlaagd van 5,65% in 2011 naar 5% in 2012. Ook voor hen betekent de verhoging van de grondslag een stijging van maximaal 32%.

De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt door de werkgever ingehouden op het nettoloon van de werknemer. De werkgever vergoedt de ingehouden bijdrage aan de werknemer. Over deze vergoeding is de werknemer loonheffing verschuldigd. De verhoging van de zorgkosten raakt dus zowel de werkgever (die een hogere vergoeding aan de werknemer verschuldigd is), als de werknemer, die meer loonheffing betaalt en dus minder nettoloon overhoudt.
 

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte