072-5669116

Het levenstestament; zo houd je de regie in eigen hand!

Het is de gewoonste zaak van de wereld dat iemand zijn laatste wil vastlegt in een testament. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Het levenstestament kan hiervoor uitkomst bieden.

Een levenstestament is een notariële akte waarin wordt vastgelegd hoe zaken geregeld moeten worden in de situatie dat men hierover zelf niet meer kan beslissen. Deze situatie komt vaak voor bij dementerende ouderen, maar kan ook worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. Er worden volmachten afgegeven aan een levensexecuteur om bepaalde handelingen te verrichten. Die volmachten kunnen betrekking hebben op het verrichten of nalaten van medische handelingen en het levenstestament kan worden aangevuld met een donor-, dementie- of euthanasieverklaring. Ook wensen met betrekking tot de voogdij over minderjarige kinderen en de uitvaart kunnen worden vastgelegd. Van meer praktische aard zijn zaken rondom het vermogen. Wie krijgt toegang tot alle digitale documenten, rekeningen etc.? Wie gaat het vermogen beheren? Mag de woning worden verkocht? Het is bijvoorbeeld mogelijk een volmacht te geven voor de uitvoering van een schenkingsplan aan kinderen en kleinkinderen.

Ook voor ondernemers kan een levenstestament van belang zijn. Het is een middel om te voorkomen dat de onderneming door gebrek aan leiding stil komt te liggen. In een vennootschaps- of aandeelhoudersovereenkomst is vaak van alles geregeld voor het geval dat de ondernemer komt te overlijden. Maar voor de situatie dat de ondernemer tijdens het leven de regie niet meer kan voeren, ligt vaak niets vast. In die gevallen kan een ondernemersvolmacht uitkomst bieden. Zo’n volmacht kan ook aan meerdere personen worden afgegeven waarbij kan worden vastgelegd dat bepaalde handelingen alleen gezamenlijk kunnen worden verricht.

Het opstellen van een levenstestament is maatwerk. Een goede voorlichting door een gespecialiseerde notaris is daarbij onontbeerlijk. Het levenstestament wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte