072-5669116

Meldingsplicht aan Belastingdienst uitgebreid

Wie is mijn partner voor de inkomstenbelastingVanaf 2012 is de meldingsplicht aan de Belastingdienst uitgebreid voor wat betreft correcties in de BTW en bijtelling auto van de zaak.

Ondernemers die de laatste vijf jaar te veel of te weinig BTW hebben betaald, zijn verplicht om dit zelf te melden aan de Belastingdienst. Vanaf 1 april 2012 moet die melding gedaan worden door middel van een speciaal suppletieformulier. Gaat het om kleine bedragen tot €1000, dan mag de correctie ook worden gedaan in de eerstvolgende reguliere aangifte. Wordt er geen melding gedaan, dan kan bij ontdekking de boete oplopen tot 100%.

Ook de meldingsplicht voor bestelauto´s waarmee geen privékilometers worden gereden is uitgebreid. Vanaf 2012 is het mogelijk een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik aan te vragen. Met deze verklaring hoeft de werknemer geen kilometeradministratie bij te houden voor de bestelauto. Ook ondernemers kunnen van deze regeling gebruik maken en dit kan vooral voor ZZP’ers een grote lastenverlichting betekenen!

De Belastingdienst controleert op grote schaal (en succesvol!) op de naleving van deze regeling door middel van nummerplaatherkenning. Wordt een bestelauto op zondag gesignaleerd bij de voetbalclub of het pretpark, dan wordt onmiddellijk verondersteld dat meer dan 500 km privé is gereden en volgt een naheffing loonbelasting. Deze naheffing vindt plaats bij de werknemer. Niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever is verplicht melding te doen als hij op de hoogte is geweest van het niet-zakelijk gebruik. Als de werkgever dit achterwege laat, dan kan de Belastingdienst ook bij hem naheffen. Ook hier is de boete maximaal 100%.

Het is dus belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de regeling en de financiële gevolgen bij het niet melden van privégebruik!

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte