072-5669116

Ondernemersfondsen niet gebruiken als bezuiniging

Ondernemersfondsen niet gebruiken als bezuinigingMKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers. Het fenomeen ondernemersfonds is in opmars. In ruim 150 gemeenten zijn de afgelopen jaren een of meerdere fondsen opgericht. Het gaat daarbij om geld dat de gemeente ophaalt via een (voor alle ondernemers in een binnenstad, winkelgebied of bedrijventerrein) verplichte belasting of heffing, bijvoorbeeld een opslag op de onroerende zaakbelasting of reclamebelasting. Het bedrijfsleven ontvangt deze middelen terug om in te zetten voor collectieve zaken, zoals promotie en marketing, maar ook voor meer veiligheid of gezamenlijke inkoop van diensten.

Verkapte bezuiniging

‘Een goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is alleen maar toe te juichen,’ vindt MKB-Nederland. ‘Maar voorop moet staan dat de gemeente haar publieke taken blijft financieren uit eigen algemene middelen. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor - als verkapte bezuiniging - via het fonds op het bord van de ondernemers belanden. Ook mogen gemeenten niet eenzijdig besluiten een ondernemersfonds op te richten, de wens hiervoor moet altijd van ondernemers zelf uitgaan.’

Service Level Agreement
MKB-Nederland adviseert ondernemers om bij de oprichting van een ondernemersfonds samen met de gemeenten een overeenkomst op te stellen, een zogenoemd Service Level Agreement. Hierin staat voor welke publieke taken de gemeente financieel verantwoordelijk is.

BIZ
Eind vorig jaar eindigde na 2,5 jaar de Experimentenwet BIZ (bedrijveninvesteringszone), een van de meest populaire vormen van een ondernemersfonds. Het ministerie van economische zaken evalueert op dit moment die wet, MKB-Nederland is daar nauw bij betrokken. De ondernemersorganisatie stond destijds namelijk aan de wieg van de BIZ.

Bron: www.accountancynieuws.nl

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte