072-5669116

Stichtingen krijgen publicatieplicht

Het bestuur van een stichting is al verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten op papier te zetten. Maar op dit moment wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat stichtingen verplicht deze staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister.

Daarnaast worden stichtingen ook verplicht om ontvangen giften te melden en de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 januari 2013 in werking treden. De nieuwe regeling geldt niet voor stichtingen die al een jaarrekening deponeren bij het handelsregister.

Het doel van dit wetsvoorstel is om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van stichtingen en zo misbruik tegen te gaan. Toch is er ook kritiek op de regeling, dit blijkt onder meer uit de reacties op de internetconsultatie. Of de kamer naar aanleiding hiervan de publicatieplicht zal bepreken, moet blijken uit het wetsvoorstel dat nog voor de zomer wordt verwacht.
 

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte